A+ A A-

Polityka zawitała do Spółdzielni Mieszkaniowej

Sytuacja w Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej rozpala krynicką społeczność z powodu zalewu „hejtu” na byłego prezesa Piotra Rybę. Hejt, oczywiście anonimowy, sugeruje, że Prezes Ryba doprowadził Spółdzielnię na skraj upadku, że jest ogromne zadłużenie i że cała ta sytuacja doprowadzi do nieuchronnych podwyżek czynszów. Pisząc ten artykuł zebrałem materiały dostępne na internetowej stronie Spółdzielni http://www.krynickasm.pl, wykonałem kilka telefonów i stawiam tytułową tezę:  Polityka zawitała do Spółdzielni Mieszkaniowej. W roli głównej występują przeciwnicy Piotra Ryby znani jeszcze z ostatniej kampanii wyborczej oraz obecny Prezes Spółdzielni Jakub Laurosiewicz. Okoliczności związane z przebiegiem Walnego Zebrania Członków Spółdzielni sugerują, że między nimi zawiązał się swoisty pakt wymierzony przeciwko panu Rybie. Co mogło być powodem tak egzotycznej koalicji niedawnych przeciwników politycznych (pan Laurosiewicz był kandydatem do Rady Miasta z listy Piotra Ryby)?

Cofnijmy się w czasie do kampanii wyborczej. Piotr Ryba, powszechnie uważany za dobrego Prezesa obiecuje, że pomoże znaleźć następcę po wygraniu wyborów na burmistrza. Po wyborach wspiera starania  pana Laurosiewicza o fotel Prezesa. Udało mi się ustalić, że Piotr Ryba postawił wtedy twardy warunek, że pan Laurosiewicz niezwłocznie rezygnuje z zarządzania Sanatorium ZGODA przy ul. Piłsudskiego w Krynicy by na 100% poświęcić się pracy na rzecz Spółdzielni. Pan Laurosiewicz miał ponoć przystać na ten warunek jednak okazało się, że pan Jakub do dnia dzisiejszego zarządza ZGODĄ. To miało powodować irytację Piotra Ryby który stoi na stanowisku, że nie da się pogodzić takich dwóch funkcji bez szkody dla Spółdzielni. Prawdopodobnie na tym tle doszło do obserwowanej sytuacji na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielców gdzie pan Laurosiewicz ostentacyjnie głosował przeciwko zasiadaniu Piotra Ryby w prezydium Walnego Zgromadzenia. Ba, w świetle oskarżeń o złą sytuację finansową spółdzielni nawet nie poproszono pana Ryby o jedno zdanie komentarza! Przebieg Walnego wyglądał na starannie zaplanowany, a jego wynik był z góry ustalony.

Opinii publicznej próbuje się wmówić, że brak absolutorium było spowodowane rzekomymi złymi wynikami finansowymi Spółdzielni i rzekomym zadłużeniem. Ale ja wiem swoje! Została zawiązana egzotyczna koalicja przeciwników Piotra Ryby tylko po to żeby rozgrywać to POLITYCZNIE. Myślę, że spółdzielcy niedługo zorientują się że zostali ordynarnie OSZUKANI. Poniżej trzy argumenty przemawiające za moją teorią:

 

Argument nr 1

Najlepszym wyznacznikiem kondycji finansowej przedsiębiorstwa są jego wyniki finansowe. Zarząd Spółdzielni na swojej stronie internetowej publikuje sprawozdanie finansowe za każdy rok działalności. Dostępne są sprawozdania za lata 2010-2018. Dla zobrazowania zamieszczam skany rachunku zysków i strat oraz wynik finansowy netto z ostatnich pięciu lat wg stanu na 31 grudnia każdego roku (patrz tabela).

 

Analiza w.w. danych  jednoznacznie wskazuje, że w czasie prezesowania Piotra Ryby Spółdzielnia była w bardzo dobrej kondycji  finansowej i z roku na rok zwiększała ZYSK netto!!! Czego chcieć więcej? Każdy właściciel firmy marzy o takich wynikach!

 

Argument nr 2

Na Walnym Zebraniu Spółdzielców, oprócz absolutorium dla członków Zarządu, głosowano również nad Sprawozdaniem Zarządu za 2018 r. i Sprawozdaniem Finansowym za 2018 r. Oczywistym jest, że na fali rzekomego niezadowolenia z wyników finansowych Spółdzielni te dwa dokumenty również powinny zostać odrzucone w głosowaniu a tymczasem przyjęte zostały niemal JEDNOGŁOŚNIE!

Argument nr 3

Jakub Laurosiewicz - obecny Prezes Spółdzielni, przed objęciem stołka był od sześciu lat w Radzie Nadzorczej Spółdzielni. Ba, był nawet PRZEWODNICZĄCYM tej Rady! W przypadku złych wyników finansowych ON jako organ nadzorczy w stosunku do Zarządu byłby co najmniej WSPÓŁWINNY. I również na niego powinna wylać się fala niezadowolenia skutkująca brakiem absolutorium. Jednak Jakub Laurosiewicz uzyskał absolutorium niemal JEDNOGŁOŚNIE!

Więcej o sytuacji w Spółdzielni wkrótce.

 

 

 

 

 

 

 

Świat oglądany z daleka wygląda inaczej niż ten widziany z bliska. To wyświechtany komunał, ale jakże dobrze oddaje rzeczywistość. Wnioski z obserwacji spraw krynickich z perspektywy Kanady, są mam nadzieję wolne od emocji, które w Krynicy wcale nie opadły po wyborach.

Obserwuję frontalny atak na burmistrza Piotra Rybę. Żeby było jasne jestem zwolennikiem krytyki władzy (bo brak krytyki rozleniwia) pod warunkiem, że jest merytoryczna. Burmistrz trochę oddał przeciwnikom pola jeśli chodzi o przekaz medialny, co powoduje jednostronność przekazu. Moim zdaniem burmistrz Ryba powinien częściej komunikować się z mieszkańcami i cierpliwie tłumaczyć sytuację jaką zastał po wyborach. Bo w dzisiejszych czasach nie wystarczy mieć rację, trzeba ją jeszcze umiejętnie „sprzedać”.

Planowałem sobie, że po powrocie do kraju wznowię swą aktywność dziennikarską od relacjonowania tegorocznego Festiwalu im. Jana Kiepury, jednak obserwując tą falę „hejtu”, która wylewa się na skądinąd pracowitego burmistrza, postanowiłem zacząć już teraz. Nie chodzi o to, że ja wyznaczyłem sobie zadanie bycia jego PR-owcem. Co to, to nie!

Będę, jak zresztą robię to od początku swojej działalności dziennikarskiej, przedstawiał wyłącznie fakty poparte dokumentami z krótkim objaśnieniem i komentarzem.

Wszystkie artykuły pojawiające się na mojej stronie internetowej i w biuletynie „Czas Krynicy” są mojego autorstwa bądź współautorstwa, a w przypadku materiałów nadesłanych posiadają moją akceptację przed opublikowaniem.

Wspominam o tym dlatego, że biorę pełną odpowiedzialność, cywilną i prawną, za publikowane treści. Moje dane są ogólnodostępne i osoba, która uważa się za pokrzywdzoną ma możliwość dochodzenia swoich praw. Zupełnie odwrotnie jest w przypadku „hejtu” na obecnego Burmistrza Rybę. Jest to „hejt” anonimowy bo jego autorzy wiedzą, że pisząc nieprawdę wpadliby w objęcia Temidy.

Moja rada dla zwolenników informacji podawanych przez „hejterów”: poproście o podanie personaliów autora czy autorów. Jeżeli są uczciwi i piszą prawdę to bez problemu podadzą. Czyż nie?

Obserwując z oddali Krynicę uważam, że obecnie głowy mieszkańców rozpala głównie sprawa fałszowania dokumentów związanych z uzyskaniem unijnej dotacji na Górę Parkową, sytuacja w Spółdzielni Mieszkaniowej, co dalej z krynickim hokejem i jakie inwestycje planuje burmistrz Ryba.

Jak tylko zdobędę dokumenty postaram się przybliżyć Państwu te sprawy.

 

Na razie pozdrawiam

Andrzej Dudycz

 

 

W dniu 4 stycznia 2019 r. odbyła się konferencja prasowa burmistrza Piotra Ryby i dyrektor CK Julii Dubec-Dudycz na temat sytuacji w Centrum Kultury ze szczególnym uwzględnieniem rozliczenia 52 Festiwalu im. Jana Kiepury.

Materiał video z konferencji: http://krynica.tv/aktualnosci/krynica-prokuratorskie-przesluchania,-podejrzane-umowy-i-milionowy-dlug-burmistrz-przedstawil-wyniki-audytu-wideo.html?fbclid=IwAR2ZI5v3R52aJZwQo1u1y0DQ7Xy8lOv9q_lbvNew-kkuE1o4BL1cAPb8es8

O katastrofalnej sytuacji krynickiego Centrum Kultury pod rządami ekipy Dariusza Reśki pisaliśmy już wielokrotnie, m.in. w artykule dostępnym pod linkiem: http://krynica-fakty.pl/artyku%C5%82y/item/309-fakty-u-%C5%BAr%C3%B3de%C5%82,-finanse-centrum-kultury,- czyli-amnezja-dariusza-re%C5%9Bki.html

Jeszcze w 2015r. Centrum Kultury osiągnęło zysk w wysokości niemal 240 tys.zł, jednak to był ostatni dobry rok dla kulturalnej placówki. W 2016r. pojawiła się strata w wysokości 380 tys.zł, powiększona w 2017r. do kwoty 710 tys.zł! Wydawało nam się wtedy, że CK sięgnęło finansowego dna, jednak czas pokazał jak bardzo zabrakło nam wyobraźni. Wygrane wybory przez Piotra Rybę pozwoliły odsłonić całą prawdę o kondycji Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju. Okazało się, że strata za rok 2018 r. wynieść może około 3 mln.zł!!!

Wojciech Król, główny architekt aktualnej kondycji CK, dzień przed objęciem rządów przez nową ekipę, odszedł z pracy w porozumieniu z Dariuszem Reśką. Druga ważna postać – kierownik Jan Boligłowa – po serii niewygodnych pytań na temat finansów CK również odszedł z pracy.

Skala odkrytych nieprawidłowości w CK jest tak duża, że burmistrz Piotr Ryba i dyrektor CK Julia Dubec-Dudycz zmuszeni byli zawiadomić Regionalną Izbę Obrachunkową oraz Prokuraturę Rejonową.

 

W dniu 17 sierpnia 2018 r. ogłoszono przetarg na wykonanie projektu: „Odnowa miejscowości Czyrna poprzez budowę ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej”, w skład którego wchodzi wielofunkcyjne boisko sportowe.

Kwota jaką burmistrz Reśko zamierzał przeznaczyć na budowę boiska to 448 950 zł, a najtańsza oferta po przetargu opiewała na kwotę 479 607,45 zł. wyższą o 30 tyś. od planowanej. Ostatecznie boisko nie powstanie bo ustępujący burmistrz Reśko podjął decyzję o unieważnieniu przetargu.

Wydaje się, że 30 tys. zł jest kwotą, którą dało się wygospodarować w budżecie, dlatego dziwimy się, że pan Reśko podjął decyzję, że boiska w Czyrnej nie wybuduje.

Są też inne ciekawe okoliczności związane z budową tego boiska. Otóż otwarcie ofert w przetargu nastąpiło w dniu 7 września  a unieważnienie nosi datę 7 listopada. Dlaczego zwlekano z tym aż DWA MIESIĄCE?  Dziwnym trafem decyzja o unieważnieniu podjęta została trzy dni po II turze wyborów.

Dlaczego uważamy, że termin wyborów ma znaczenie w tej sprawie? W I turze wyborów w Czyrnej wygrał Piotr Ryba uzyskując 70 głosów, Dariusz Reśko otrzymał nieznacznie gorszy wynik, bo 63 głosy. W II turze preferencje wyborców już bardzo wyraźnie skierowane zostały w stronę Piotra Ryby który otrzymał 96 głosów a ustępujący burmistrz zaledwie 46 głosy.

Czy możliwe jest, że decyzja o unieważnieniu przetargu na budowę boiska jest swoistą „karą” dla społeczności Czyrnej za „złe” głosowanie? Do tematu wrócimy jak będzie znana decyzja nowego burmistrza odnośnie budowy boiska w Czyrnej.

 

Wszystkie dokumenty związane z opisywanym przetargiem znajdują się tutaj: https://bip.malopolska.pl/umkrynicazdroj,a,1483882,odnowa-miejscowosci-czyrna-poprzez-budowe-ogolnodostepnej-infrastruktury-rekreacyjnej.html

Artykuły wszystkie

Najnowsze komentarze

Licznik

699835
Dzisaj
Wczoraj
W tym tygodniu
Zeszły tydzień
This Month
Last Month
All days
1594
201
2528
243549
2528
7166
699835
Your IP: 100.26.176.182
Server Time: 2019-12-05 21:36:03

Copyright © krynica-fakty.pl