A+ A A-


 

Na ostatniej w tej kadencji sesji Rady Miejskiej na wniosek burmistrza Reśki radni podejmą (nie mamy co do tego żadnej wątpliwości) uchwałę na druku nr 3 „w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego”.

Radni zmienią zapisy planu dla działki zajmowanej kiedyś przez Kino Jaworzyna. W uzasadnieniu do uchwały burmistrz Reśko bagatelizuje jej znaczenie bo chodzi tylko o dwa zdania w obowiązującym planie.

Obecnie dla terenów 2.U.1 – pow. 0,99 ha (w tym terenie jest działka po kinie) obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenów:

1) Przeznaczenie podstawowe – usługi kultury i oświaty;

2) Przeznaczenie dopuszczalne – usługi handlu, gastronomii, usługi hotelarskie;

Po zmianie planu przeznaczeniem podstawowym będą – usługi hotelarskie; poszerzeniu ulegnie również katalog usług komercyjnych w przeznaczeniu dopuszczalnym.

Szanowni Państwo co to oznacza? Prywatny inwestor, który kupił działkę by wybudować tam obiekt o głównej funkcji kulturalno-oświatowej, zrealizuje tam hotel z częścią usługową – ale komercyjną! Możemy się domyślać, że na parterze będzie galeria handlowo-usługowa, a wyżej część hotelowa.

Mrzonki pana burmistrza o obiekcie, w którym odbywać się będą fantastyczne wydarzenia kulturalne właśnie wkładamy między bajki.

Mamy w związku z tym jedno pytanie. Za ile można było sprzedać kino Jaworzyna z przeznaczeniem na hotel z częścią usługową?

 


To już ostatni rok szkolny dla uczniów w murach dawnej szkoły podstawowej nr 1 - obecnie gimnazjum, które zostanie wygaszone, a decyzją burmistrza Reśki i jego radnych, bez szans na ponowne uruchomienie tam szkoły podstawowej.

Mieszkańcy od wielu miesięcy zadają sobie pytanie co się stanie z budynkiem szkolnym. Są obawy, że podzieli on los sprzedanego kina Jaworzyna, które zgodnie z obietnicami wyborczymi Dariusza Reśki miało zostać zmodernizowane i stać się regionalnym centrum kulturalnym.

Po sprzedaży kina Jaworzyna funkcję centrum kulturalnego miał przejąć właśnie budynek gimnazjum. Tak przynajmniej zapewniał burmistrz Reśko w wywiadzie ze stycznia 2017 r. Według burmistrza swoje miejsce mogłyby w nim znaleźć: biblioteka, centrum kultury, a także krynickie muzeum, o stworzeniu którego od dawna myślał dr Reśko.

Nastała kampania wyborcza 2018 i burmistrz Reśko już raczej porzucił myśli o muzeum. Kilka tygodni temu ogłosił, że w miejscu gimnazjum powstanie Wyższa Szkoła Inżynierii Uzdrowiskowej. Bo burmistrz ma śmiałą wizję zrobienia z Krynicy ośrodka akademickiego. Nie udało się wybudować Aquaparku, toru saneczkowego, hali lodowiska i boiska piłkarskiego na Czarnym Potoku, zmodernizować kina Jaworzyna. Nie udało się również zapowiadane utworzenie Ośrodka Kultury najpierw w Łazienkach Borowinowych (własność UKŻ SA), później na dworcu (własność PKP) jak również w budynku gimnazjum.

Tym razem jednak ma się udać, bo przecież „Doświadczenie gwarantem dalszego rozwoju” jak krzyczy do nas z bannerów kandydat Reśko. Czy jednak nabywanie doświadczenia na kolejnych klęskach inwestycyjnych jest gwarancją rozwoju? Decyzję podejmą wyborcy w dniu 21 października.

Na koniec krótka refleksja. Kreśląc wizję szkoły wyższej w Krynicy Dariusz Reśko powiedział, że z kadrą nie byłoby problemu bo na terenie Krynicy są osoby z tytułami naukowymi, które mogłyby zaangażować się w nauczanie.

Naszym zdaniem w tym szczerym wyznaniu burmistrza leży sedno tego projektu. Kto mógłby stanowić kadrę przyszłej uczelni? W otoczeniu pana burmistrza jest kilka osób pracujących jako wykładowcy akademiccy, więc typujemy:

1.      Dr hab. Dariusz Reśko – burmistrz

2.      Dr hab. Tomasz Wołowiec – były już viceburmistrz

3.      Dr Bartłomiej Wrona – skarbnik Gminy

4.      Dr Sławomir Czarnecki – dyr. Wydziału w Urzędzie Miasta

5.      Dr Danuta Reśko – mama burmistrza

Kogo typujecie na Rektora takiej uczelni?

O kulturalnych planach burmistrza już pisaliśmy w 2014 r.: http://www.krynica-fakty.pl/artyku%C5%82y/item/143-niderlandy.html

 

 

 

21 września 2018 r. zakończył się plebiscyt Samorządowiec Małopolski organizowany przez Gazetę Krakowską. W kategorii małopolskich burmistrzów Dariusz Reśko zajął przedostatnią 56-ą pozycję. 87,5 % respondentów źle oceniło działalność Dariusza Reśki jako burmistrza Krynicy. Dobrze oceniło go tylko 12,5% głosujących.

W kategorii radnych w Krynicy bezapelacyjnie zwyciężył radny z os. Źródlana Grzegorz Szela.

Dla burmistrza Dariusza Reśki to już czwarty rok katastrofalnych wyników w rankingach popularności. Przypomnijmy, że w latach 2011-2014 co roku zwyciężał w plebiscycie na Najpopularniejszego Burmistrza Małopolski.  Dariusz Reśko uzyskiwał wtedy zadziwiająco dobre wyniki poparcia (oddane głosy):

2011 r. – 1310

2012 r. – 2746

2013 r. – 1227

2014 r. – 1723

W 2014 r. wybuchł skandal związany z kulisami esemesowych zwycięstw Dariusza Reśki. Wielkim cieniem na oszałamiające sukcesy popularności dra Reśki z lat 2011-2014, położyło się wyznanie osoby, która miała „seryjnie” wysyłać SMS-y na Dariusza Reśkę za pieniądze, które miał jej dać zastępca burmistrza Tomasz Wołowiec.

Od tego czasu notowania burmistrza Reśki zaczęły szorować po dnie:

2015 r. – 114

2016 r. – 2

2017 r. – 2

Pisaliśmy o tym: http://krynica-fakty.pl/artyku%C5%82y.html?start=50

W bieżącym plebiscycie znalazła się JEDNA osoba, która poświęciła swoje pieniądze (koszt sms-a  2,46 zł z VAT) by zagłosować na kandydaturę Dariusza Reśki.

To jest, naszym zdaniem, twardy dowód, że czasy Dariusza Reśki jako burmistrza Krynicy bezpowrotnie przemijają.

Przygotowaliśmy krótki film o kulisach zwycięstw Dariusza Reśki w plebiscycie na Najpopularniejszego Burmistrza Małopolski w 2012 r.

 

 

List od czytelnika

Podróżując po naszym pięknym mieście nie można nie zauważyć świeżo rozwieszonych bannerów burmistrza Dariusza Reśki. Jest kampania wyborcza i to jest całkiem normalne (pan Piotr Ryba też „wisi”) jednak mam pewne spostrzeżenie odnośnie zdjęcia urzędującego burmistrza wykorzystanego na bannerach. Każdy to widzi, dlatego bez owijania w bawełnę powiem , że wygląda on jakby był po kilku dniach ostrej imprezy. Nienaturalnie „opalona” twarz robi z niego prawie południowca. Jestem przekonany, że jakby stanęli obok migranci z północnej Afryki to ciężko byłoby ich odróżnić. Panie burmistrzu uważam, że te baneery to strzał we własną stopę i powinien je pan natychmiast wymienić, a szefa sztabu pogonić na cztery wiatry!

Dane autora do wiadomości Redakcji.

Foto czytelnika.


Poznaliśmy hasło wyborcze Dariusza Reśki – „Doświadczenie gwarantem dalszego rozwoju”. W poprzedniej było „Razem zrobimy jeszcze więcej”. Pan Reśko tymi hasłami próbuje przekonać wyborców, że za jego rządów Krynica wkroczyła na ścieżkę szybkiego rozwoju. Niestety, twarde dowody z niezależnych i fachowych źródeł wskazują na coś wręcz przeciwnego - Krynica coraz gorzej wypada na tle konkurencji!

Pismo samorządu terytorialnego WSPÓLNOTA opublikowało najnowszy ranking dotyczący bogactwa samorządów w roku 2017. Autorzy rankingu zsumowali dochody własne i otrzymywane subwencje danej gminy i podzielili przez liczbę mieszkańców.

Niestety dla nas, mieszkańców Krynicy, nasza Gmina staje się coraz mniej zamożna w porównaniu z samorządową konkurencją. Nadal co prawda jesteśmy bogaci, ale coraz więcej gmin jest od nas bogatszych.

Do ciekawych wniosków prowadzi porównanie Krynicy z Karpaczem z uwagi na wiele podobieństw pomiędzy tymi gminami. W 2010 roku Karpacz był tylko o jedno „oczko” przed Krynicą: Karpacz 18-ta lokata, Krynica 19-ta. Wynik Krynicy za 2010 r. to efekt ostatniego roku rządów Emila Bodzionego. Przez dwie swoje kadencje Dariusz Reśko sprowadził Krynicę na 47-ą lokatę, gdy w tym czasie Karpacz tylko raz „wypadł” poza czołową 10-tkę, a w 2017 r. zajął 7–ą lokatę [patrz tabela]. 

Jeszcze gorzej to wygląda, gdy porównamy złotówki i procenty. W 2017 r. na jednego mieszkańca gminy Karpacz przypadało 6378,45 zł, tymczasem na osobę w Krynicy tylko 3896,89 zł, co daje 2481,56 zł różnicy. Reasumując w 2010 r. byliśmy niemal „łeb w łeb” a dzisiaj Karpacz jest bogatszy od Krynicy ponad 60%.

Równie niepokojący jest spadek zamożności Krynicy w porównaniu z poprzednim rokiem o niemal 260 zł na mieszkańca. Dla odmiany każdy mieszkaniec Karpacza w ciągu roku stał się bogatszy o ponad 380 zł [patrz tabela].

 

Pan burmistrz Reśko bez wątpienia będzie przed wyborami opowiadał, że pod jego rządami Krynica rozwija się wspaniale. Najlepszym sposobem weryfikacji złotoustego Dariusza są twarde dane, które nie można „zagadać” ani kupić. Wnioski wyciągnijcie sami.


W dniu dzisiejszym Katarzyna Zygmunt została powołana na stanowisko zastępcy burmistrza Krynicy-Zdroju. Tym samym wieloletnie starania pani Katarzyny zostały uwiecznione sukcesem. Pani Katarzyna na mieście jest znana jako Kasia lub Kaśka. Kasia zawsze, wszędzie i każdego obdarza promiennym uśmiechem, dlatego będziemy o niej pisać właśnie tak promiennie - „Kasia”. Przypomnijmy, że Kasia od wielu lat czyniła starania by któryś z mocniejszych kandydatów na burmistrza Krynicy przyjął ją na zastępcę. Nie miało przy tym znaczenia jaką opcję polityczną reprezentował. Kandydatów takich było wielu, w tym  (i to trzykrotnie) Dariusz Reśko. W przypadku aktualnego burmistrza zadziałała maksyma „do trzech razy sztuka”.

Wartym uwagi jest fakt, że Kasia zbratała się ze swoim największym politycznym wrogiem, do którego cztery lata była w opozycji, krytykując większość jego pomysłów. Dariusz Reśko nie pozostawał jej dłużny. Istnieje wiele zarejestrowanych wypowiedzi obu stron tego do niedawna zażartego politycznego pojedynku. Będziemy je Państwu sukcesywnie przypominać.

Otrzymaliśmy zdjęcie zrobione w Urzędzie Miasta, że pani burmistrz Kasia będzie dostępna dla wszystkich mieszkańców przez DWIE godziny w tygodniu – w poniedziałki oraz piątki od 15:00-16:00. W piątek, z racji tego że Urząd pracuje do 15:30 można się domyślać, że po tej godzinie spotkanie z panią Kasią będzie możliwe w formie telekonferencji. Nie wiadomo na razie co będzie robić nowa pani wiceburmistrz w pozostałych godzinach pracy.

Artykuły wszystkie

Najnowsze komentarze

Licznik

662562
Dzisaj
Wczoraj
W tym tygodniu
Zeszły tydzień
This Month
Last Month
All days
93
161
1181
207469
4957
9175
662562
Your IP: 18.206.241.26
Server Time: 2019-07-20 20:28:03

Copyright © krynica-fakty.pl